Ders 1, Günlük Yaşam 3

En doğru cevap nedir?


1) Ben dondurma

 İstiyor

 İsteyorsun

 İstiyorum

 İsteyorum

2) Kadın kitap

 okuyorsun

 okuyor

 okıyor

 okıyorsunuz

3) İnsanlar televizyon

 izliyor

 izleyor

 izleyoruz

 izliyoruz

 

4) Adam para

 isteyor

 istiyor

 isteyorlar

 istiyorum


5) Biz dergi

okuyor

okıyor

 okıyoruz

okuyoruz


6) Küçük kız basket

 oynuyorum

 oynuyor

 oynayorum

 oynayor

7) Biz futbol

 oynayoruz

 oynıyor

 oynuyoruz

 oynuyor

8 )Ben televizyon

 izliyorum

 izleyorum

 izliyor

 izleyor

 

Designed by Sena Balban

Panorama Theme by Themocracy