B) Answer three questions

Which of the followings texts is related to referendum in Iran?

مجمع روحانيون مبارز و در راس آن محمد خاتمی، رئيس جمهوری سابق ايران،‌ روز يک‌شنبه خواستار برگزاری همه‌پرسی آزاد از مردم براي اعلام نظر درباره حوادث پس از انتخابات رياست جمهوری و «خروج از بحران فعلی در ايران» شدند.
آقای خامنه‌ای در ادامه اغتشاش‌گر را آن «عده معدودی» دانست که «از بودجه تصويب‌شده برخی دولت‌های غربی استفاده می‌کنند»، اما دقيقا مشخص نکرد که مقصود او از اين «عده معدود» چه کسانی هستند.
روزنامه القدس عربی هم در اين باره نوشته است، تظاهرات مخالفان در ايران نشان دهنده آن است که اين کشور در حال تغيير است. در حالي که طرفداران موسوی  می‌خواهند بدانند رای آنها چه شده است، طرفداران متعصب احمدی‌نژاد گوش به فرمان رهبر مذهبی هستند.
در همين حال، ده‌ها تن از روشنفکران، اساتيد دانشگاه و چهره‌های سرشناس ايرانی و خارجی نيز همبستگی خود را با شرکت کنندگان در اين اعتصاب غذا اعلام کرده اند.

What is the closest meaning to “برون رفت” in the context of the following passage?

محمد خاتمی، رییس جمهوری پیشین ایران، با استقبال از سخنان علی اکبر هاشمی رفسنجانی در خطبه های نماز جمعه اخیر تهران، تکیه بر آرای مردم و برگزاری رفراندوم را راه برون رفت از «بحران فعلی» عنوان کرده است.
در همین حال، مجمع روحانیون مبارز هم در بیانیه خود، این راه حل را مطابق «نص صریح قانون اساسی» دانسته و خواستار آن شده که عموم مردم بتوانند نظر خود را نسبت به آنچه اتفاق افتاده است، آزادانه با شرکت در یک همه پرسی بیان کنند.

راه حل
مشکل
بيانيه
استقبال

According to the excerpt from the previous question, complete the following sentence:

مجمع روحانیون مبارز…

با خاتمی موافق است و خواستار همه پرسی شده است.
با خاتمی مخالف است و همه پرسی را رد می‌کند.
با خاتمی مخالف است و می‌گويد همه پرسی خلاف قانون اساسی است.
با خاتمی موافق است و می‌گويد که همه پرسی به زودی برگزار خواهد شد.