C) Test your comprehension of some audience responses

BBC has asked its audience about a referendum in Iran. Read the prompt below and choose the closest meaning to the underlined question.

آیا با برگزاری رفراندوم برای حل مشکلاتی که پس از انتخابات اخیر ریاست جمهوری در ایران رخ داده است، موافق هستید؟
آیا برگزاری آن را در شرایط کنونی کشور، ممکن می‌دانید؟

Is a referendum a plausible solution?
Is a referendum a possible action?
Do you agree with holding a referendum?
What would be the government’s reaction to the referendum?

Scan the following audience responses to the previous prompt and choose the answer which is different from the others.

با سلام به شما، برگزاری همچين رفراندومی از سوی نظام ديکتاتوری غيرممکن است. همه ما می‌دانيم که اگر هم رفراندومی در خصوص مشروعيت دولت برگزار شود قطعاً مثل انتخابات قبلی تقلب خواهد شد و همه می‌دانيم که حداقل هفتاد درصد از ملت ايران مخالف اين سيستم هستند و برگزاری همچين رفراندومی به منزله پايان اين حکومت است. تن تن، تهران
با روحياتی كه از امثال آقای خامنه ای و احمدی نژاد سراغ داريم تقريبا محال است كه با برگزاری رفراندوم موافقت شود اما طرح چنين موضوعاتی از جانب آقای خاتمی و همفكران ايشان برای روحيه و اميد دادن به مردم جهت ادامه مبارزه مفيد بوده و در بلندمدت موثر خواهد بود. اميد، ايران عسلويه
البته يه سری شرايط فکر کنم لازم باشه. مثلاً صدا و سيما از قبل تا اعلام نتايج بايد در اختيار هر دو جناح باشه و نماينده‌ها به صورت زنده در اون حضور داشته باشن. در جمع برگزارکننده‌ها هم از سازمانهای بين المللی (بدون حضور روسيه و چين) استفاده بشه. اهواز، اهواز
پيشنهاد برگزاری رفراندوم در يک جو سنگين پليسی- امنيتی نظير آب در هاون کوبيدن است. لازمه برگزاری چنين همه پرسی يک فضای دموکراتيک و عاری از خشونت می‌باشد. اصلاح طلبان بايد ابتدا بر آزادی دستگيرشدگان حوادث اخير تمرکز کنند و سپس تلاش کنند آزادی‌های از دست رفته را بازگردانند. سپس تلاش کنند از اختيارات و مداخلات رهبری بکاهند چرا که با وجود اين اعمال نفوذها هرگز در ايران انتخابات آزاد برگزار نخواهد شد. نيما، شيراز

The following text is another part of the question posed by BBC on the same subject. Which one of the previous individuals addressed this question as well? The question is underlined.

مجمع روحانیون مبارز در پنجمین بیانیه خود پس از انتخابات ریاست جمهوری، همچنین خواستار آن شده است که این همه پرسی زیر نظر «نهاد و مرجعی بی طرف و مورد اعتماد مردم» انجام شود.
اگر موافق برگزاری این همه پرسی هستید، فکر می کنید کدام نهاد یا مرجع از نظر شما صلاحیت و بی طرفی لازم را برای برگزاری آن خواهد داشت؟

تن تن- تهران
امید – ایران، عسلویه
اهواز – اهواز
نیما – شیراز

Listen to the audio clip. It is an answer to the previous question. Which one of the following issues did this audience member not address?

Listen

موضوع رفراندوم
ناظرین رفراندوم
زمان رفراندوم
سوال رفراندوم