Home   >   09   >   سه خبر بلند - قسمت ۲


B) Read a news story and answer two questions

Read the excerpt below and answer the following question.

برای کاهش میزان مرگ و میرهای ناشی از زایمان طبیعی، سزارین به عنوان یک روش زایمان، زمانی که استفاده از روش طبیعی زایمان امکان دارد مادر و یا فرزند را با خطر روبرو کند، استفاده می‌شود.
در ایران، سزارین یکی از پرطرفدارترین روش‌های زایمان است و آمار نشان می‌دهد که ۶۰ درصد زنان ایرانی علاقه دارند در هنگام وضع حمل از این روش، به دلیل داشتن درد زایمان کمتر، استفاده کنند. اگر چه خبرها حاکی از این است که دولت درصدد یافتن راه‌هایی برای کاهش استفاده از این روش توسط بیمارستان‌ها و زنان باردار است.
باقری لنکرانی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، میزان افزایش استفاده از روش سزارین را یکی از مخاطرات زنان دانست و اعلام کرد که استفاده از سزارین در موارد غیر ضروری خطر مرگ نوزاد و مادر را افزایش می‌دهد. وی در این خصوص ادامه داد: نیابد میزان سزارین در بیمارستان‌هایی كه بخش زایمان طبیعی دارند از یك سوم كل زایمان‌ها بیشتر شود و افزایش میزان سزارین در بیمارستان‌ها موجب تنزل رتبه آنها و برخوردهای مدیریتی با آنان می‌شود.
بسیاری از فعالان طرفدار حقوق زنان دخالت دولت در تحدید روش‌های انتخاب زنان برای زایمان را تضییع حق زنان می‌دانند. آنها بر این باورند که زنان خود باید روش‌هایی را که برای زایمان راحت‌تر به آنها کمک می‌کنند برگزینند و به دلیل عدم امکانات کافی برای دیگر روش‌های زایمان بدون درد، سزارین تنها روش موجود برای داشتن یک زایمان با درد کمتر است و نباید دسترسی زنان به آن کاهش یابد.

According to the text, sixty percent of Iranian women . . .

are interested in caesarean section because it is less painful than natural delivery.
are interested in natural delivery because insurance covers everything.
are not interested in caesarean section because of its higher risk.
are not interested in natural delivery because they fear complications.

Which of the following has not been mentioned in the text?

Carsarean sections are used when natural delivery jeopardizes the lives of the mother and child.
Lankarani says that the increasing rate of carsarean sections is a danger for women.
Many Iranian women believe that the limit by government on the choice of the delivery is a violation of their rights.
Government is looking for the ways to decrease the use of carsarean sections.