D) Read a passage and answer a question

Read the excerpt below and answer the following question.

گروه تارانتیست از جمله معدود گروه‌های موسیقی سبک متال در ایران است. تارانتیستی‌ها گروهی زیرزمینی هستند و علاقه‌ای هم به کسب مجوز و روزمینی شدن ندارند. کارهای گروه تارانتیست به زبان انگلیسی است، اما دو اجرای دو قطعه معروف موسیقی فارسی – آهنگ شکلات و مجوعه آهنگ‌های بنیامین – در سبک متال از جمله کارهای معروف آنهاست. تارانتیست گروه چهار نفره‌ای است که در آن آرش گیتاربیس می‌زند و می‌خواند، بهمن گیتار می‌زند و با آرش هم‌خوانی می‌کند، ارسلان گیتار می‌زند و رضا هم درام می‌زند.

با توجه به متن تمام موارد زير درباره گروه تارانتيست درست میباشد جز اين که اين گروه . . .

در سبک متال برنامه اجرا میکند.
سعی دارد مجوز بگيرد.
بيشتر کارهايشان به زبان انگليسی است.
يک گروه چهار نفره است.