Ders 2, “to be” 2

Cümleleri dinleyin ve tamamlayın.

im.

yim.

m.

yuz.

süz.

yüz.

sı.

—.

yım.

ler.

uz.

—.

sün.

siniz.

sin.

sınız

sun

sunuz

Designed by Hayriye Kayi-Aydar

Panorama Theme by Themocracy