Ders 2, “to be” 1

Cümleleri dinleyin ve tamamlayın.

ız
yız
sınız
sız


sin
siniz
siz

sin
sınız
sın

z
nız
yız
yım

siz
sin
siyiz
siniz

siz

yim
yım

m
yim
yum
yım


siz
sız
lar

Designed by Hayriye Kayi-Aydar

Panorama Theme by Themocracy