Ders 1, Günlük Yaşam 5

Doğru cevapları bulunuz.

 1. Mustafa

 yüzüyor mü?

yüzüyor mu?

yüzüyor mı?

 

 

2. Sen 

 koşuyor mu?

 koşuyor mısın?

koşuyor musun?

 

3. Bahriye Hanım çay

içiyor mu?

 içiyor mı?

 

4. Şükrü ve Özdek

 konuşuyor muyuz?

 konuşuyor mu?

 

5. Biz alışveriş

yapıyor muyuz?

 yapıyor(lar) mı?

 

6. Sen ve arkadaşların

yazıyor musunuz?

 yazıyor musun?

 

7. Murat

gülüyor mu?

 gülüyor mı?

 

 

 Designed by Sena Balban

 

 

Panorama Theme by Themocracy